Per buscar escriu i prem enter

Avís legal

Aquesta web és propietat de l’ASSOCIACIÓ CERCLE CATALÀ DE NEGOCIS, domiciliada a C/Molí de la Torre, s/n. 08415 BIGUES I RIELLS (Barcelona). NIF: G-65006199 inscrita al registre d’entitats i Associacions de la Generalitat amb número 39646 secció 1era de Barcelona (en endavant CCN)

Les presents Condicions tenen per objecte regular l’ús d’aquesta Web que el seu titular posa a disposició del públic en la present URL. La utilització de la Web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari i, suposa l’acceptació plena per l’esmentat Usuari de totes i cada una de les condicions que s’incorporen en el present Avís Legal. El titular de la Web pot oferir a través de la Web, serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran aquestes Condicions, i sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

L’accés al WebSite és responsabilitat única dels usuaris. L’accés al website no suposa establir cap tipus de relació comercial entre l’usuari i el CCN. L’usuari es compromet a abstenir-se d’utilitzar aquest web per a activitats contràries a les lleis o en contra dels drets i interessos de tercers. En cas d’exercir un ús incorrecte del web, l’usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal iniciada per terceres persones contra el titular del web. L’usuari assumirà les despeses i indemnitzacions que s’esdevinguin de possibles reclamacions o accions legals. L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què es pugui caure o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del Web, quedant l’Editora, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol mena de responsabilitat que es pogués derivar per les accions dels seus usuaris.

El CCN s’exclou de tota responsabilitat derivada d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics i fallides telefòniques en el funcionament operatiu del sistema electrònic per causes alienes. El CCN està facultat per suspendre temporalment, sense previ avís, l’accessibilitat al web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

El CCN declara que tota la informació de les seves dades personals serà tractada de conformitat a la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre de 1999, Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Sense perjudici d’allò previst en cada un dels formularis de la Web, quan l’Usuari faciliti les seves dades de caràcter personal estarà autoritzant expressament al titular de la Web al tractament de les seves Dades Personals per a les finalitat que en els mateixos s’indiquin. El titular de la Web incorporarà les dades facilitades per l’Usuari en un fitxer de la seva titularitat, degudament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades.

L’usuari o el seu representant podran exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant sol·licitud escrita i firmada, dirigida al domicili indicat en l’encapçalament del present Avís Legal. Aquesta Web utilitza “cookies”. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer la informació necessària per tal d’obtenir coneixement, mètriques i estadístiques d’ús.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa Navegador.

El titular de la Web es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les de forma confidencial, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Els drets de propietat intel·lectual sobre tota la informació escrita i estudis continguts en aquesta pàgina web són titularitat del CCN. Tots els nostres continguts, excepte les imatges i vídeos, que podrien tenir drets d’autor, es poden copiar, citant-ne la procedència.

El CCN no es fa responsable de les pàgines externes enllaçades des del nostre portal, d’aquestes pàgines en seran responsables els seus respectius propietaris.

Els comentaris i opinions de cada usuari són propietat d’ells mateixos i el CCN tampoc se’n fa responsable.

El titular de la Web es reserva el dret de modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d’ús de la present Web. L’Usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en que accedeixi a la Web, per la qual cosa, haurà de llegir periòdicament les citades condicions.